Oppositie tegen beeldmerkaanvraag Dolly Parton

De beroemde Amerikaanse zangeres Dolly Parton bezit een aantal merkregistraties met haar naam in de Verenigde Staten. Tegen een nieuwe beeldmerkaanvraag is door diepvriesfabrikant Dolly Madison echter oppositie aangetekend. Theo Visser geeft een toelichting en wijst op het belang van merkgelijkenisonderzoek.

Dolly Parton

Dolly PartonIn maart 2020 diende Dolly Parton een merkaanvraag in voor een gestileerde versie van haar handtekening, Dolly, met een vlinder (zie hiernaast). Het merk is onder meer aangevraagd voor diepvriesproducten. Op 31 augustus jongstleden werd het merk voor oppositiedoeleinden gepubliceerd en op 9 september werd door (het bedrijf achter) Dolly Madison oppositie ingediend.

Dolly Madison

Dolly Madison Bakery is opgericht in 1937 en - hoewel de voornaam anders werd gespeld - vernoemd naar Dolley Madison, de vrouw van president James Madison. De naam werd gebruikt voor een succesvol ijsmerk dat sinds het midden van de twintigste eeuw decennialang in de Verenigde Staten is verkocht. Het merk is nu eigendom van Calip Holdings in New York.

Dolly Madison

Volgens Calip is de kans op verwarring tussen de merken groot. Sinds bijna een eeuw vóór de datum van indiening van de merkaanvraag van Dolly Parton heeft Calip (met inbegrip van haar rechtsvoorgangers) ijs en bevroren confiserie verkocht onder het inmiddels bekende merk DOLLY MADISON. Calip heeft door meer dan negentig jaar verkoop een waardevolle goodwill en reputatie opgebouwd met het merk. Volgens Calip zal de toevoeging van de vlinder aan het merk van Dolly Parton de verwarring niet wegnemen.

Calip probeert met het indienen van oppositie te voorkomen dat het beeldmerk Dolly wordt geregistreerd voor diepvriesconfiserie.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de oppositie wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken. In dit geval is er een grote mate van auditieve overeenstemming maar een veel mindere mate van visuele overeenstemming.

De kans dat de oppositie wordt toegewezen lijkt al met al groot, mede gelet op de bekendheid die het merk DOLLY MADISON door langdurig en intensief gebruik heeft verworven.

Conclusie

Ook als het voor de hand lijkt te liggen om een merk aan te vragen dat in het verlengde ligt van eerder gedeponeerde merken of de naam van een (bekende) persoonlijkheid betreft, is het zaak om voorafgaand onderzoek te laten verrichten naar de beschikbaarheid van het merk. Op basis van een merkgelijkenisonderzoek kunnen wij u adviseren over de risico’s die zijn verbonden aan het in gebruik nemen van een merk. U voorkomt daarmee onnodige tijd- en geldverslindende procedures.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Insights liés

Articles

Pen Pineapple Apple Peine

Alexis Thiebaut revient sur l’affaire qui oppose la société Apple Inc. au label japonais Avex Inc., puisque ce dernier a voulu profiter du succès de leur tube PPAP, Pen Pineapple Apple Pen en déposant la marque internationale Pen Pineapple Apple Pen.

Par Alexis Thiebaut,
Pen Pineapple Apple Peine
Nova IP Hour

La fin du papier pour les enveloppes Soleau

Le décret n° 2023-166 s’intéresse à la modernisation du système de l’enveloppe Soleau. L'article R. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle comprend notamment une modification relative aux décisions du directeur général de l’INPI en ce qu’il « peut prévoir que ce dépôt [d’enveloppe Soleau], ainsi que toute transmission ou communication relative à cette procédure, s'effectue uniquement sous forme électronique ». A partir du 1er avril 2023 débutera une période transitoire d'un an pendant laquelle les enveloppes papier en circulation peuvent encore être déposées. Lire la suite

Par Matthieu Boulard,
La fin du papier pour les enveloppes Soleau

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.